Tournoi Football POUR ELLES – Samedi 01 Juillet 2023